Μεσιτικό γραφείο Χανιά – real estate –  Παπαδοπούλου Νούλα – Oikodream.gr

ΚΑΛΑΘΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 540 ΜΕΤΡΑ € 85,000

Α ΚΑΛΑΛΑΘΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ  540 ΜΕΤΡΑ ΚΤΙΖΕΙ 430 ΜΕΤΡΑ ΤΙΜΗ 85,000 ΕΥΡΩ.Η ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 350 ΜΕΤΡΑ.