Μεσιτικό γραφείο Χανιά – real estate –  Παπαδοπούλου Νούλα – Oikodream.gr

Υπηρεσίες

  • Πωλήσεις ακινήτων
  • Ενοικιάσεις ακινήτων
  • Κατασκευές ακινήτων
  • Άδειες οικοδομών – Τοπογραφικά
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Δανειοδότηση
  • Εκτιμήσεις ακινήτων

Σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που αφορούν την αγορά, την πώληση, την ενοικίαση, την κατασκευή του ακινήτου, ακόμη και τη διαχείριση. Για αυτό συνεργαζόμαστε με έμπειρους μηχανικούς αρχιτέκτονες, λογιστές και δικηγόρους οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεση των Πελατών μας για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας τους.